Nieszczelne szamba

szambaNieszczelne szamba
 
W miejscach gdzie nie ma sieci kanalizacyjnej, prawo dopuszcza możliwość oczyszczania szamba w przydomowej oczyszczalni lub też posiadanie własnego szamba, które zbiera ścieki, a później je wywozimy zlecając firmie wywóz ( najważniejsze jest to, że MUSZĄ być szczelne! ). O tym czy szambo jest zbudowane legalnie lub przez sąsiada informację możemy uzyskać w urzędzie gminy lub starostwie powiatowym. Urzędnicy powinni nam udzielić informacji, bez żadnych przeszkód, jeżeli tak nie jest zgłośmy się do inspektora nadzoru budowlanego, który skontroluje czy szambo działa prawidłowo i było wybudowane było przez  odpowiednio wyspecjalizowaną do tego firmę lub skontroluje, czy sąsiad samowolnie wybudował szambo, bez żadnych środków ostrożności.. 
 
Jeżeli sąsiad sam je zbudował bez pozwoleni budowy powinno skoczyć się tym, że musi natychmiastowo rozebrać szambo. Jeżeli minęło pięć lat od budowy właściciel może zalegalizować szambo, przed wcześniejszym doprowadzeniu zbiornika do technicznej sprawności. Można również domagać się w urzędzie gminy, dokonania interwencji lub można zgłosić to do inspekcji sanitarnej. Pamiętajmy, że właściciel musi mieć udokumentowane rachunkami wywóz nieczystości ze swojej nieruchomości. Jeżeli metody administracyjne nam nie pomogą możemy wystąpić na drogę sądową w sądzie cywilnym. Jedynie pamiętajmy, że sprawa będzie się ciągła długo, sąd będzie musiał uzyskać opinię biegłych z którą potem wyda wyrok. Po wygranej sprawie sąd przyzna nam zwrot kosztów postępowania, jeżeli przegramy będziemy musieli zapłacić za koszty odszkodowania i opinie biegłych, są to nie raz nie małe pieniądze, wiec dlatego mało kiedy wnosi się sprawę do sądu. Lecz należy się zastanowić czy postępujemy właściwie i czy środowisko jest tym nienarażone na skażenie fekaliami.